Informujemy, że w celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, strona ta korzysta z plików cookies. Korzystając dalej z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Wyrażam zgodę.

OWH

INTER CHALET - OWH
 

Ogólne Warunki Handlowe (Regulamin)

Organizator

  • HHD GmbH
  • Skrytka pocztowa 5420
  • 79021 Freiburg
  • Heinrich-von-Stephan-Str. 25
  • 79100 Freiburg

OWH (PDF)

Zgodnie z wprowadzoną 1 lipca 2018 nową Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Państwa partner kontraktowy firma HHD Gmbh występująca pod marką INTER CHALET, zwana dalej INTER CHALET, nie podlega przepisom ustawy o powiązanych usługach turystycznych.
Firma INTER CHALET postanowiła jednak w interesie podróżnego nadal przestrzegać tych sprawdzonych wytycznych i zawartą między Państwem i firmą
INTER CHALET umowę podporządkować w istotnych punktach nowym przepisom umowy o imprezach turystycznych. Za pomocą umowy zawartej z Zurich Insurance plc firma INTER CHALET gwarantuje, że w przypadku niewypłacalności firmy zostanie Państwu zagwarantowany zwrot ceny podróży. Ponadto obowiązują przepisy dotyczące rezygnacji z podróży przed jej rozpoczęciem (§ 651 h niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB)) i prawa w przypadku uchybień w podróży (§ 651 i do litery q niemieckiego kodeksu cywilnego BGB). Poza tym obowiązuje następujący Regulamin Podróży, który spełnia i uzupełnia postanowienia prawne.
Rezerwując podróż, każdy klient w swoim imieniu oraz w imieniu zameldowanych przez niego uczestników podróży uznaje postanowienia Regulaminu za wiążące.

Zawarcie umowy

Rezerwację mogą Państwo wykonać w formie pisemnej w biurze podróży lub pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w INTER CHALET, bądź przy użyciu Internetu.  Dokonując rezerwacji oferują Państwo firmie INTER CHALET zawarcie wiążącej umowy podróży, przy czym Państwa oferta jest ważna do momentu jej pisemnego potwierdzenia lub odrzucenia przez INTER CHALET. Elektroniczne potwierdzenie wpływu rezerwacji nie oznacza jeszcze potwierdzenia zlecenia. Zakres i rodzaj usług oferowanych przez INTER CHALET w ramach umowy stanowią wyłącznie opisy, zdjęcia i cenniki przedstawione w katalogach lub na stronach internetowych firmy INTER CHALET, obowiązujące na dany okres podróży.
Umowa dojdzie do skutku w chwili pisemnego potwierdzenia podróży przez INTER CHALET, które zostanie Państwu przesłane niezwłocznie na stały nośnik danych, najpóźniej w ciągu 7 dni. Wraz z potwierdzeniem podróży otrzymają Państwo zaświadczenie dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia pojedynczych usług turystycznych (ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności).
Zwracamy uwagę, że zgodnie z ustawowymi przepisami  §§ 312 ff. BGB dla oferowanych usług nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązują przepisy wymienione w Regulaminie Podróży w ,,Rezygnacja z podróży‘‘.
Zastrzegamy sobie możliwość korekty oczywistych pomyłek, powstałych np. w wyniku błędów w druku i błędów obliczeniowych lub błędów przyporządkowania w Internecie.
Zarówno podnajmowanie obiektów firmy INTER CHALET jak i oferowanie ich na rynku w roli organizatora podróży z własnym cennikiem jest niedozwolone.
Podczas rezerwacji, chętnie przyjmiemy Państwa specjalne życzenia lub prośby i skierujemy je do właściciela lub zarządcy domu /dozorcy.  INTER CHALET nie może jednak przejąć gwarancji za ich spełnienie. Wszelkie życzenia specjalne, rezerwacje uwarunkowane lub dodatkowe porozumienia umowne będą tylko wtedy miały moc prawną, jeśli zostaną pisemnie potwierdzone przez INTER CHALET.


Rezerwacje promów i samochodów do wynajęcia jak również rezerwacje obiektów wypoczynkowych firmy Interhome AG są realizowane przez INTER CHALET w ramach pośrednictwa usług obcych. Podstawą prawną są Warunki Handlowe/Warunki Anulacji danego świadczeniodawcy lub firmy Interhome AG.

Płatność / Dokumenty podróży

Płatności należy dokonywać przy pomocy karty kredytowej, obciążenia rachunku bankowego, serwisu PayPal lub po otrzymaniu faktury. Klienci mający miejsce zamieszkania poza granicami Niemiec, Austrii lub Szwajcarii, mogą płacić jedynie przy pomocy karty kredytowej lub serwisu PayPal.
Zaliczka wynosi 20% kosztów podróży i jest wymagalna niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia podróży. Zapłata pozostałej kwoty jest wymagalna w terminie 4 tygodni przed rozpoczęciem podróży. W przypadku rezerwacji późniejszych niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem podróży, cała kwota rachunku jest wymagalna w terminie natychmiastowym. Skompletowane dokumenty podróży zostaną dla Państwa przygotowane w odpowiednim terminie przez biuro podróży lub przesłane Państwu pocztą zwykłą lub elektroniczną. W przypadku braku zapłaty zaliczki i/lub pozostałej kwoty w wyznaczonych terminach, mamy prawo, po nieskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem terminu, do odstąpienia od umowy i obciążenia Państwa kosztami odstąpienia w myśl Regulaminu Podróży.

Szczególne warunki i wskazówki

Oferowane przez nas usługi generalnie nie są przystosowane dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Jednakże chętnie doradzimy osobiście w indywidualnych przypadkach.


Dodatkowe koszty na miejscu W myśl orzecznictwa Trybunału Federalnego (Bundesgerichtshof), wszelkie koszty stałe muszą zostać wliczone w cenę. Koszty zmienne, zależne od liczby podróżujących osób, składu grupy podróżujących lub eksploatacji (np. opłata uzdrowiskowa, opłata za prąd, gaz, ogrzewanie, drewno kominkowe, wodę, bieliznę), należy - w zależności od użytku obiektu - częściowo opłacić na miejscu, do rąk właściciela lub dozorcy. Zapłatę należy z reguły wykonać gotówką.


Jeśli w opisie obiektu nadmienione zostały koszty dodatkowe, muszą one zostać opłacone w nadmienionej kwocie również w przypadku dzieci i niemowląt . Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi wskazówkami w rubryce ’Dodatkowe koszty na miejscu’ zamieszczonymi przy aktualnym opisie obiektu. Koszty dodatkowe niezależne od eksploatacji muszą zostać opłacone zaraz po przyjeździe do obiektu.


Właściciel lub dozorca mogą podczas przekazania kluczy wymagać zapłaty odpowiedniej kaucji. Kaucja opłacana jest z reguły gotówką w euro. Ewentualna akceptacja kart kredytowych zostanie nadmieniona w opisie obiektu. Kaucja zostanie zwrócona bezpośrednio po zgodnym z umową przekazaniu obiektu.  W niektórych przypadkach zwrot kaucji może nastąpić przelewem, dopiero po wyjeździe klienta. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze właściciela pozostają mimo zwrotu kaucji nienaruszone. W takich przypadkach firma INTER CHALET zastrzega sobie w myśl art. 6 (1) f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przekazanie właścicielowi danych klienta. Numer telefonu komórkowego jak również adres poczty elektronicznej, podane w momencie rezerwacji, mogą zostać przekazane właścicielowi w celach komunikacyjnych w dniu przyjazdu w myśl art. 6 (1) b RODO. Kwestie dotyczące kaucji i jej realizacji, jak również rozliczenie kosztów dodatkowych na miejscu nie są przedmiotem umowy z firmą INTER CHALET, jako organizatorem podróży.


Informacje dotyczące wysokości opłaty uzdrowiskowej w poszczególnych miejscowościach nie są zamieszczane w aktualnych opisach obiektów, gdyż w momencie ich publikacji nie jest ona z reguły jeszcze znana. W zależności od miejscowości, należy liczyć się generalnie ze stawką między ok. € 0,50 i € 7,- od osoby na dzień. Dzieci ewentualnie objęte są zniżką.
We Włoszech i w Hiszpanii stopniowo wprowadzana jest opłata uzdrowiskowa, obejmująca coraz więcej miejscowości. Wysokość opłaty waha się w zależności od gminy i regionu.


Sprzątanie zasadnicze obiektu leży w Państwa obowiązku, niezależnie od tego, czy sprzątanie końcowe przeprowadzi właściciel.
Do sprzątania zasadniczego zalicza się m. in. wyczyszczenie aneksu kuchennego, umycie i posprzątanie naczyń, usunięcie resztek artykułów spożywczych i wszelkich odpadów, zdjęcie pościeli i wymiecenie lub odkurzanie pomieszczeń tak, aby obiekt mógł zostać przekazany w nienagannym stanie.
Na sprzątanie końcowe składa się dodatkowo m. in. dokładne wyczyszczenie kuchni / aneksu kuchennego, łazienki / prysznica / toalety i umycie podłóg. W wielu obiektach mogą Państwo wybrać, czy sprzątanie końcowe wynajmowanego domu lub apartamentu wykonają Państwo sami, czy też za opłatą zlecą je Państwo właścicielowi lub dozorcy. Informacje na ten temat znajdą Państwo w aktualnym opisie obiektu.

W aktualnym opisie obiektu istnieje również wskazówka, czy wyposażony on jest w pościel i ręczniki, czy też należy je przywieźć lub wynająć na miejscu. Standardowa szerokość łóżka francuskiego i kanapy z funkcją spania dla dwóch osób wynosi 1,40 m. Jeśli istnieje możliwość wynajęcia pościeli i/lub ręczników na miejscu i chcą Państwo skorzystać z tego serwisu, prosimy o dopisanie tego podczas rezerwacji. Ręczniki kuchenne są w niektórych przypadkach na miejscu, my jednak generalnie polecamy przywiezienie własnych. Ręczniki kąpielowe lub plażowe należy zawsze przywieźć, podobnie jak papier toaletowy oraz płyn do mycia naczyń i środki czyszczące.


Informację dotyczącą ewentualnych dodatkowych łóżek lub łóżeczek dziecięcych znajdą Państwo w aktualnym opisie obiektu. Pościel, kołdry i poduszki do łóżeczek dziecięcych z reguły należy przywieźć. Należy zwrócić uwagę, czy łóżeczko zostało przygotowane już w ramach maksymalnej ilości osób w myśl oferty, czy też w wynajętym obiekcie może zamieszkać dodatkowa osoba. Łóżeczka dziecięce przeznaczone są z reguły dla dzieci w wieku do dwóch lat. Dodatkowe łóżka i łóżeczka dziecięce muszą zawsze zostać zamówione podczas rezerwacji. W niektórych przypadkach zamówienie to musi zostać potwierdzone z odpowiednią adnotacją na voucherze. Generalnie możliwe jest zamówienie tylko jednego łóżka dodatkowego lub łóżeczka dziecięcego.


Informacje na temat zezwolenia na przywóz zwierząt domowych (zasadniczo tylko pies lub kot) zawarte są w danym opisie obiektu. Jednak również w przypadku zezwolenia, zwierzę musi zostać koniecznie zgłoszone podczas rezerwacji, wraz z informacją na temat jego rodzaju i wielkości. Zezwolenie dotyczy z reguły tylko jednego zwierzęcia, pod warunkiem, że w opisie obiektu wypoczynkowego nie jest podana inna informacja. Zakaz przywozu zwierząt nie oznacza jednak, że w wynajętym obiekcie wczasowym nie zastaną Państwo zwierząt lub że zwierzęta nie są tu od czasu do czasu trzymane. Związane jest to ze strukturą danego obiektu, w którym mogą mieszkać również osoby prywatne niepodlegające żadnym przepisom lub z faktem, że właściciel obiektu sam posiada psa i chce uniknąć konfliktów z obcymi zwierzętami.
Lecz nawet, jeśli zwierzęta domowe są dozwolone, nie oznacza to, że mogą one wszędzie się poruszać. Prawie we wszystkich ośrodkach psy nie mają np. wstępu na teren basenu lub trawnik. Wstęp zabroniony jest również do restauracji itp. Ponadto czasami istnieje obowiązek trzymania psów na smyczy. Psy zabronione są również w basenach domów jednorodzinnych. Zwierzęta nie mogą zostać pozostawione bez opieki w wynajętym obiekcie wypoczynkowym.
Prawie we wszystkich krajach konieczne lub uznawane są w przypadku psów i kotów unijne paszporty dla zwierząt domowych z wpisem dotyczącym szczepionki przeciwko wściekliźnie. Zwierzęta muszą dać się zidentyfikować przy pomocy mikrochipu. W przypadku niektórych ras psów, jak np. psy obronne, w wielu krajach obowiązują ścisłe przepisy lub przywożenie takich psów jest całkowicie zabronione.
Prosimy zatem o zasięgnięcie odpowiednich informacji, najlepiej u weterynarza lub w Internecie.


Naczynia i sztućce są w domach i apartamentach wakacyjnych z reguły w komplecie i w liczbie wystarczającej dla zarezerwowanych miejsc. Urządzenia gospodarstwa domowego, jak np. lodówka, piekarnik, mikrofalówka, zmywarka do naczyń, maszyna do kawy lub pralka należą tylko wtedy do wyposażenia, jeśli wyraźnie zostały nadmienione w opisie obiektu.

Ogrzewanie/Rodzaje ogrzewania Apartamenty i domy wypoczynkowe na terenach regionów letnich, przede wszystkim na południu, nie zawsze wyposażone są w ogrzewanie. Ogrzewanie centralne lub piece gazowe, elektryczne, naftowe lub opalane drewnem / peletem drzewnym są obsługiwane z reguły przez klientów. W razie potrzeby, właściciel lub dozorca udzieli Państwu wskazówek dotyczących ich funkcjonowania.


TV/Odbiór telewizyjny Skrót "TV" w opisie obiektu oznacza zazwyczaj telewizor kolorowy. Jeśli istnieje odbiór satelitarny lub kablowy, został on w opisie nadmieniony (Sat-TV lub Kabel-TV). Nie oznacza to jednak gwarancji za odbiór programów w jęz danego klienta.


Internet/Wi-Fi jest dostępny tylko wtedy, jeżeli jest wyraźnie wymieniony w opisie obiektu. Nie przejmujemy gwarancji za stałą dostępność, kompatybilność i bezpieczeństwo. Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń końcowych leży w obowiązku klienta. Możliwość użytku może być ograniczona. Internet/Wi-Fi służy do celów urlopowych i nie nadaje się z reguły do użytku służbowego itp. Używanie Internetu/Wi-Fi odbywa się na ryzyko własne klienta i podlega obowiązującym przepisom danego kraju. Zabronione jest np. przesyłanie na serwer danych zawierających materiały podlegające ochronie autorskiej (np. filmy, utwory muzyczne), lecz nielegalnie rozpowszechnianych w Internecie, np. na giełdach wymiany itp. Ponadto są Państwo zobowiązani do pouczenia współpodróżnych (włącznie z nieletnimi uczestnikami podróży) o przestrzeganiu obowiązujących przepisów i przeprowadzania odpowiednich kontroli. W przypadku zawinionego naruszenia obowiązków w myśl rubryki „Internet/Wi-Fi", zwalniają nas Państwo niniejszym z wszelkich roszczeń osób trzecich.


Jeśli w opisie obiektu zostały nadmienione meble ogrodowe (Wyposażenie), nie oznacza to, że każda z wynajmujących osób otrzyma fotel ogrodowy. Dotyczy to również leżaków, których liczba jest często ograniczona. Wielu właścicieli nie wypożycza materaców na leżaki ze względów higienicznych. Leżaki i parasole słoneczne są jedynie wtedy na wyposażeniu, jeśli zostały one wymienione z opisie obiektu.

Opisy obiektów zawierają informacje o tym, czy w danym domu wakacyjnym lub ośrodku wczasowym istnieje basen - z reguły z wskazówką dotyczącą sezonowego okresu otwarcia.Należy zwrócić uwagę na fakt, iż okresy te mogą się przesunąć w zależności od pogody. Przy basenach na ternie ośrodków wczasowych należy zwrócić uwagę na odrębne informacje dotyczące godzin / okresów otwarcia i ewentualnie regulaminu kąpieli. Zawierać on może przepisy dotyczące noszenia spodni kąpielowych, przynoszenia piłek, materaców nadmuchiwanych itp. lub używania czepków kąpielowych (często spotykane we Włoszech).


Jako najemca mają Państwo prawo od użytku całego obiektu, włącznie z wyposażeniem i przedmiotami codziennego użytku. Zobowiązują się Państwo do ostrożnego obchodzenia się z przekazanym Państwu obiektem, jego wyposażeniem oraz ewentualnie urządzeniami wspólnego użytku. Zobowiązani są Państwo ponadto do wyrównania szkód powstałych podczas pobytu z Państwa winy lub winy osób towarzyszących i gości.


Przywóz lub podłączenie przedmiotów zużywających dużo wody lub energii elektrycznej takich jak np. urządzenia klimatyzacyjne, mini baseny, itp. jest zabronione.


W niektórych ośrodkach wczasowych istnieje obowiązek noszenia bransoletek rozpoznawczych. Jest to czasami konieczne ze względów organizacyjnych i kontrolnych i służy bezpieczeństwu gości.


W wynajmowanym obiekcie nie może mieszkać i korzystać więcej osób, niż liczba podana na naszych stronach internetowych i potwierdzona na voucherze. W wymienionej maksymalnej liczbie osób zawarte są również dzieci i niemowlęta, o ile nie było innych ustaleń z INTER CHALET, potwierdzonych na voucherze. W przypadku przepełnienia lub korzystania przez osoby nieuprawnione, właściciel ma prawo do odesłania lub wydalenia dodatkowych osób lub do wymagania zapłaty proporcjonalnej ceny wynajmu za doliczeniem ewentualnych kosztów eksploatacji.


Oferty specjalne W przypadku ofert specjalnych, jak np. 3=2 lub 7=5, procentowych upustów ceny wynajmu, rabatów na wczesne rezerwacje lub ofert specjalnych dla rodzin i seniorów, ewentualne koszty zmienne obiektu muszą być opłacone na cały okres pobytu. Jeśli podczas urlopu promocyjnego nakładają się na siebie dwa sezony turystyczne, każdorazowo podstawą udzielenia rabatu będzie obowiązująca niższa stawka tygodniowa lub dzienna.

Przyjazd do obiektu odbywa się między godz. 16 i 18 w ustalonym dniu przyjazdu. Jeśli podczas podróży stwierdzą Państwo, że przyjadą później, prosimy o wcześniejsze poinformowanie dozorcy. Zapewni on wtedy Państwu odpowiednie przyjęcie (prawdopodobnie za niewielką dopłatą). Nie możemy jednak przejąć za to gwarancji. Ewentualnie odbiegające godziny przyjazdu znajdą Państwo w dokumentach podróży. Inny niż w potwierdzeniu rezerwacji ujęty dzień przyjazdu
nie jest ze względów organizacyjnych w większości przypadków możliwy. Odbiegające terminy muszą zawsze zostać uzgodnione z INTER CHALET. Możliwość przyjazdu w odbiegającym terminie, zostanie potwierdzona przez INTER CHALET na piśmie.


W dniu wyjazdu (wg potwierdzenia rezerwacji) wynajęty obiekt musi zostać opuszczony najpóźniej do godz. 10, wysprzątany oraz - w stanie takim, jak podczas przejęciaprzekazany właścicielowi lub jego pełnomocnikowi. Ewentualnie odbiegające godziny wyjazdu znajdą Państwo w dokumentach podróży. Miejsce odbioru i zwrotu klucza może się różnić od adresu wynajętego obiektu.

Zmiana treści umowy przed rozpoczęciem podróży

Firma INTER CHALET może dokonać zmiany charakteru usług turystycznych przed rozpoczęciem umowy, pod warunkiem, że zmiany i odstępstwa nie są znaczące i nie mają wpływu na ogólny charakter podróży oraz pod warunkiem, że zostały one wprowadzone w dobrej wierze. Po zapoznaniu się z powodem zmiany klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany na stałym nośniku danych. W przypadku istotnej zmiany umowy są Państwo uprawnieni do zaakceptowania zmiany w terminie określonym przez nas lub do bezpłatnego odstąpienia od umowy lub zaakceptowania uczestnictwa w podróży zastępczej, jeżeli ta została przez nas zaoferowana. W przypadku nieotrzymania Państwa odpowiedzi w wyznaczonym przez nas terminie, oferta zmiany treści umowy będzie uważana za przyjętą. Ewentualne roszczenia gwarancyjne pozostają nienaruszone.

Rezygnacja z podróży

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z podróży przed jej rozpoczęciem.  Miarodajna będzie w tym przypadku data wpływu oświadczenia o rezygnacji do INTER CHALET. Jeżeli rezerwacja została dokonana u pośrednika podróży, rezygnacja może również zostać zgłoszona u niego. W Państwa interesie oświadczenie o rezygnacji powinno zostać sporządzone na piśmie.


Jeżeli odstąpią Państwo od rezerwacji przed jej rozpoczęciem, żądanie dotyczące opłaty kosztów podróży zostanie zastąpione roszczeniem o stosowne odszkodowanie. Jeśli w miejscu przeznaczenia lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpiły wyjątkowe i nieuniknione okoliczności, które mają wyraźnie ujemny wpływ na realizację podróży lub transportu osób do miejsca przeznaczenia, INTER CHALET nie może ubiegać się o odszkodowanie. Okoliczności są nieuniknione i nadzwyczajne, jeśli nie znajdują się one pod kontrolą INTER CHALET, a ich konsekwencje nie mogłyby również wtedy zostać uniknione, gdyby zostałyby podjęte wszelkie możliwe środki ostrożności.


INTER CHALET określił następujące zryczałtowane odszkodowania, biorąc pod uwagę termin otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od rezerwacji, a rozpoczęciem podróży, jak również uwzględniając oczekiwane zaoszczędzone wydatki i przewidywany zysk w przypadku innego wykorzystania świadczeń turystycznych.


Nasze zryczałtowane opłaty za odstąpienie od umowy najmu domów i apartamentów wypoczynkowych wynoszą z reguły:
– do 43 dni przed rozpoczęciem podróży - 10% ceny podróży,
– od 42 do 29 dni przed rozpoczęciem podróży - 50% ceny podróży,
– od 28 do 2 dni przed rozpoczęciem podróży - 80% ceny podróży.
– W przypadku późniejszej rezygnacji lub nieprzystąpienia do podróży, zostanie policzona pełna cena podróży.


Państwo mają prawo udowodnić firmie INTER CHALET jako organizatorowi, że dokonana zmiana nie spowodowała niekorzyści lub niekorzyść była niższa, niż wymagana opłata ryczałtowa. Na Państwa żądanie jesteśmy zobowiązani uzasadnić wysokość kosztów za odstąpienie od umowy.


INTER CHALET ma prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem podróży, jeśli z powodu nieuniknionych i wyjątkowych okoliczności, wykonanie umowy nie jest możliwe. W tym przypadku INTER CHALET traci prawo do kosztów podróży.


Jeśli skorzystają Państwo z prawa znalezienia na własną rękę najemcy zastępczego, regulacje ujęte w rubryce Rezygnacja z podróży zostaną odpowiednio dopasowane. Warunkiem jednak jest przedłożenie w odpowiednim terminie firmie INTER CHALET, jako organizatorowi podróży, wiążącej informacji o nowym najemcy, w celu wykonania odpowiednich zmian dyspozycyjnych. Warunkiem jest ponadto, że najemca zastępczy odpowiada szczególnym wymogom podróży i nie stoją na przeszkodzie przepisy prawne lub zarządzenia urzędowe. Z chwilą potwierdzenia zmiany nazwiska przez organizatora podróży, nowy uczestnik wstępuje w prawa i obowiązki umowy. Koszty powstałe firmie INTER CHALET w wyniku zmiany, zostaną policzone w kwocie € 20,- za zmianę.

Odstąpienie od umowy ze względu na zachowanie uczestnika

INTER CHALET ma prawo do bezterminowego odstąpienia od umowy, jeśli podróżujący mimo upomnienia, przez dłuższy okres zakłóca realizację podróży, zagraża zdrowiu innych osób swoim zachowaniem lub w inny sposób działa sprzecznie z umową. W tym przypadku kwota zapłacona za podróż przepadnie, ale może zostać ewentualnie pomniejszona o wartość zaoszczędzonych lub inaczej wykorzystanych nakładów, włącznie ze zwrotem zaoszczędzonych wydatków od naszych usługodawców.

Odpowiedzialność cywilna / ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność cywilna firmy INTER CHALET za szkody wynikające z naruszenia obowiązków umowy, nie będące szkodami na osobie, i nie spowodowane w sposób zawiniony, jest ograniczona do kwoty trzykrotnej ceny podróży. Ewentualne wyższe roszczenia, zgodne z konwencjami międzynarodowymi lub regulacjami prawnymi, pozostają nienaruszone.

Obowiązek współdziałania, dochodzenie roszczeń (adresat, przedawnienie, rozstrzyganie sporów konsumenckich)

Państwo, jako najemca, są zobowiązani poinformować firmę INTER CHALET lub pośrednika podróży, jeśli nie otrzymali Państwo niezbędnych dokumentów podróży w wyznaczonym przez nas terminie. Państwo są w ramach postanowień prawnych zobowiązani, w razie zakłócenia świadczenia, uczynić wszystko, co jest możliwe, aby ułatwić usunięcie zakłócenia i ograniczyć lub uniknąć ewentualnie powstałych szkód. Wynika z tego przede wszystkim zobowiązanie do niezwłocznego zgłaszania reklamacji. Jeśli z własnej winy nie spełnią Państwo tego obowiązku, nie mają Państwo prawa do składania roszczeń związanych z reklamacją. Jeśli świadczenie podróży nie zostanie spełnione zgodnie z umową lub stwierdzą Państwo braki wynajmowanego obiektu, mają Państwo prawo żądania spełnienia świadczenia.


W tym przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt, jeśli to konieczne również z pośrednikiem podróży, najlepiej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej:


HHD GmbH
Postfach (skrytka pocztowa) 5420, 79021 Freiburg, Niemcy
Telefon +49 (0)761 21 00 77
e-mail info@interchalet.de


adres siedziby lub do korespondencji, np. w przypadku pilnych listów:
79100 Freiburg, Niemcy
Heinrich-von-Stephan-Straße 25


abyśmy mogli podjąć odpowiednie kroki w celu sprawdzenia braku, jego usunięcia lub zapewnienia odpowiedniego świadczenia zastępczego.


Świadczeniodawcy (właściciele, dozorcy, agencje itp.) nie są ani organizatorami podróży, ani przedstawicielami INTER CHALET. Nie mają oni również upoważnienia do uznawania roszczeń oraz składania i/lub przyjmowania skutecznych prawnie oświadczeń.


Roszczeń związanych z niezgodnym z umową wykonaniem świadczeń mogą Państwo dochodzić wobec INTER CHALET od przewidzianego umową zakończenia podróży. Pilnie zalecamy składanie roszczeń na piśmie.


Pośrednik podróży (biura podróży, internetowe portale turystyczne itp.) jest uprawniony do przyjmowania zgłoszeń dotyczących roszczeń gwarancyjnych i odszkodowawczych oraz przekazania ich do firmy INTER CHALET.


Warunkiem skutecznych roszeń jest niezgodne z umową spełnienie świadczeń lub przyjętych przez Państwa świadczeń zastępczych, niezwłoczne zgłoszenie przez Państwa braku oraz niewywiązanie się z obowiązku spełnienia świadczenia. Jeśli stwierdzone braki w znaczny sposób obniżą komfort podróży, mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy. Warunkiem wypowiedzenia jest fakt, iż z wyznaczeniem stosownego terminu zażądali Państwo od firmy INTER CHALET spełnienia świadczenia, termin ten jednak bezskutecznie upłynął. Wyznaczenie terminu nie jest konieczne, jeśli spełnienie świadczenia zostanie przez INTER CHALET, jako organizatora, odmówione lub jeśli jego natychmiastowe spełnienie jest niezbędne.

Roszczenia podróżne, o których mowa w § 651 i, ustęp 3 BGB ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat. Okres przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym podróż zgodnie z umową powinna zostać zakończona.
Przepisy prawne dotyczące zahamowania przedawnienia (§§203 ff. BGB) obowiązują również w tym przypadku bez ograniczeń.


Podstawą prawną przedawnień roszczeń klienta w wyniku uszczerbku na życiu, uszkodzenia ciała lub zdrowia, rażąco niedbałego lub umyślnego naruszenia obowiązków ze strony INTER CHALET, jej przedstawiciela prawnego lub osoby wykonującej jej zobowiązania lub w wyniku innych od określonych w § 651 i ust. 3 BGB przepisów prawnych (np. wg §§241 ust. 2, 311, 832 ff. BGB) są każdorazowo aktualnie obowiązujące przepisy prawne.


INTER CHALET nie uczestniczy w dobrowolnym rozstrzyganiu sporów przed ogólnym organem rozjemczym ds. konsumentów.


Firma INTER CHALET pragnie zwrócić Państwa uwagę na europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), która obowiązuje dla wszystkich umów zawartych w ramach handlu elektronicznego: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Polityka prywatności

W celu przetwarzania danych osobowych w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, obowiązują nasze zasady polityki prywatności, które mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.interchalet.pl/info/data_protection.cfm.

Ubezpieczenia

Poza dobrowolnym ubezpieczeniem na wypadek niewypłacalności pojedynczych usług turystycznych, usługi INTER CHALET nie obejmują obecnie (do 31.12.18) żadnych innych ubezpieczeń. Polecamy Państwu zatem zawarcie podczas rezerwacji oferowanego przez INTER CHALET ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży. Zapłata wszelkich ewentualnych składek ubezpieczeniowych jest wymagalna razem z zapłatą zaliczki w wys. 20 % ceny podróży.


Dla rezerwacji od 01.01.2019 wykupiliśmy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w Europäische Reiseversicherung AG na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczenie to jest wliczone w cenę wynajmu. Dokonując rezerwacji podróży wszyscy uczestnicy podróży automatycznie przystępują do umowy ubezpieczenia grupowego jako osoby ubezpieczone. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji otrzymają Państwo kartę ubezpieczenia, w której znajdą Państwo ogólne warunki ubezpieczenia i więcej informacji na ten temat.


Prywatne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej regulują generalnie również spowodowane przez Państwa szkody w domach i apartamentach wypoczynkowych. Zalecamy sprawdzić, czy Państwa ubezpieczenie pokryje tego rodzaju szkody, spowodowane również za granicą. Polecamy również zawarcie dodatkowego ubezpieczenia podróży.

Przepisy paszportowe, wizowe, zdrowotne, celne i dewizowe

Do przekroczenia granicy takich krajów jak Austria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Włochy, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja i Węgry obywatele UE potrzebują ważny paszport lub dowód osobisty. Dzieci poniżej 16 roku życia potrzebują  własny paszport lub dowód tożsamości. W przypadku Czech, dziecięce dowody tożsamości  muszą zawierać zdjęcie.


Osoby przekraczające granice USA potrzebują elektroniczny paszport biometryczny, ważny przynajmniej do dnia wyjazdu, który musi spełniać określone wymogi. Ponadto wszyscy podróżujący bez wizy muszą poddać się procedurze elektronicznego systemu autoryzacji podróży (ESTA). Informacje na temat wiz (m. in. o ewentualnie istniejącym obowiązku wizowym) znajdą Państwo w Internecie, na stronie https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/.
Obywatele Bułgarii, Chorwacji, Polski, Rumunii i Cypru wciąż potrzebują wizy. Prosimy przed dokonaniem rezerwacji podróży o zasięgnięciu informacji na ten temat. Szczególne przepisy dotyczące badań lekarskich i szczepień obecnie nie istnieją.


Uwaga: Państwo są na własną odpowiedzialność zobowiązani do przestrzegania wszelkich przepisów związanych z odbyciem podróży (potrzebne dokumenty, szczepienia, przepisy celne i dewizowe itp. lub przepisy dotyczące wjazdu zwierzęcia). Wszelkie dodatkowe koszty, szczególnie koszty rezygnacji z podróży, wynikające z nieprzestrzegania przepisów koniecznych do przekroczenia granicy danego kraju, ponoszą Państwo we własnym zakresie, z wyjątkiem, jeśli spowodowane one zostały udzieleniem błędnych informacji lub brakiem informacji zawinionym przez INTER CHALET.  Obywatele innych państw otrzymają więcej informacji we właściwym konsulacie.

Wybór prawny, właściwość miejscowa sądu, dodatkowe postanowienia

Obowiązujące prawo Stosunek umowny pomiędzy INTER CHALET i klientami reguluje wyłącznie prawo niemieckie. Prawu niemieckiemu podlega cały stosunek prawny. O ile w przypadku pozwów klientów za granicą przeciwko firmie INTER CHALET za odpowiedzialność cywilną INTER CHALET co do zasady nie zostanie zastosowane prawo niemieckie, znajdzie ono wyłączne zastosowanie odnośnie skutków prawnych, a szczególnie odnośnie rodzaju, zakresu i wysokości roszczeń klienta.
Miejscowa właściwość sądu Jeśli klient jest konsumentem z siedzibą na terenie kraju, sąd właściwy miejscowo w przypadku pozwów klienta przeciwko firmie INTER CHALET oraz firmy INTER CHALET przeciwko klientowi ustalają przepisy prawne.
Jeśli klient lub kontrahent umowy jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub prywatnego lub osobą mającą miejsce zamieszkania lub stałego pobytu za granicą, lub w chwili wniesienia pozwu jego miejsce zamieszkania lub stałego pobytu nie jest znane, sądem właściwym miejscowo zostaje ustalony sąd powszechny, właściwy dla siedziby firmy INTER CHALET; Przepisy dotyczące postępowania upominawczego w myśl §§ 688 ff. niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (ZPO) pozostają nienaruszone.
Dodatkowe postanowienia Powyższe warunki nie mają mocy obowiązującej
– jeśli i o ile nie dające się zmodyfikować postanowienia międzynarodowe mające zastosowanie w umowach pomiędzy klientami i INTER CHALET nie stanowią inaczej na rzecz klienta lub
– jeśli i o ile mające zastosowanie, nie dające się zmodyfikować postanowienia w kraju członkowskim UE, którego klient jest obywatelem, są dla klienta korzystniejsze niż ww. warunki lub odpowiednie przepisy niemieckie.
Jeśli któreś z postanowień umowy okaże się nieskuteczne, skuteczność pozostałych postanowień pozostanie nienaruszona.

Organizator

HHD GmbH
Postfach (skrytka pocztowa) 5420, 79021 Freiburg, Niemcy
Heinrich-von-Stephan-Straße 25, 79100 Freiburg, Niemcy
Telefon +49 (0)761 21 00 77
Telefaks +49 (0)761 21 00 154
e-mail info@interchalet.de
Internet www.interchalet.de


Ubezpieczyciel w przypadku niewypłacalności
Zurich Insurance plc

Siedziba w Niemczech
-Kautionsversicherung-
Platz der Einheit 2
60327 Frankfurt
Niemcy
Telefon +49 (0)69 7115 0
Telefaks +49 (0)69 7115 3381


Inspektor ochrony danych osobowych
Prof. Clemens Pustejovsky

Wallstraße 6
79098 Freiburg
Niemcy
Telefon +49 (0)761 2168 680
Telefaks +49 (0)761 2168 688

Ważne od 15 marca 2019

 

Dlaczego INTER CHALET?

Jakość
Nasz zespół osobiście sprawdza zakwaterowania!
Ceny
Fair i tanio - nasi klienci dają 4,2 z 5 gwiazdek za relację miedzy ceną i oferowaną uslugą!
Zaufanie
Szczegółowe opisy zakwaterowania i gwarantowane prawdziwe opinie klientów.
Doświadczenie
Niemiecki oferent domów wakacyjnych od 1974 roku z ponad 790.000 klientami rocznie, wielu stałych klientów!

Opinie klientów

... odnośnie naszej strony internetowej i naszego serwisu!

18.03.2019 haben schon oft gebucht - immer Nett und hilfsbereit - danke dafür!

16.03.2019 Unkompliziert, online, per Email ... und Korrekt.

15.03.2019 Gute und übersichtliche Infos zur Finca Orovales. Für uns machte die Webseite einen ...

12.03.2019 guter Mail Kontakt. Danke dafür

Pokaż więcej »

Bezpieczne metody płatności

  • VISA Mastercard
  • Paypal